Geluid zichtbaar maken
Geluid is moeilijk om in woorden uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan striptekenaars. Zij drukken bepaalde geluiden uit in woorden.

Geluiden kun je ook anders zichtbaar maken.
Door geluidsgolven kun je geluiden op papier zetten.
Dat doe je met een oscilloscoop. Je kunt er aan zien hoe luid het geluid is en wat  voor hoogte het geluid heeft.  Zo’n geluidsgolf ziet er uit zoals afgebeeld
op dit plaatje: (de onderste is de geluidsgolf )Je kunt geluid ook letterlijk zichtbaar maken.  Als je op een goeie grote speaker bijv. Macaroni o.i.d.  legt, dan kun je door de trillingen die de speaker maakt de macaroni laten dansen op de geluidstrillingen. Dit komt doordat geluid een trilling is. De speaker laat de luchtdeeltjes trillen en zet en daarmee ook de macaroni in beweging. Zo kun je zien dat geluid  veroorzaakt word door trillingen.