Harmonische trilling
Een harmonische trilling is een, zich herhalende, beweging van een punt langs een rechte lijn. Het punt beweegt zich vanuit een maximale uitwijking richting de rechte middellijn. Het punt passeert deze lijn en gaat naar de andere zijde waar hij weer een maximale uitwijking heeft. Daar komt het punt tot rust en keert vervolgens weer terug naar de andere zijde. Dit proces herhaalt zich steeds opnieuw.

Zo’n maximale uitwijking wordt de amplitude van de beweging genoemd.