Taakverdeling
Niek
-    Wat is geluid?
-    Geluid zichtbaar maken
-    Resonantie

Johannes
-    Werking van het oor
-    Transversale en longitudinale golven
-    Openingspagina

Joachim
-    Geluidsontvangers
-    Staande en lopende golven

Flemming
-    Muziekinstrumenten
-    Geluidshinder
-    Geluidsbarriere

Annemieke
-    Geluidsbronnen
-    Geluidsoverdracht
-    Harmonische trilling

Samen
Meerdere practicum opdrachten.