Werking van het oor
De voornaamste functies van het oor zijn: horen én het bewaren van het evenwicht. Geluidsgolven worden via het uitwendige oor naar het middenoor geleid, waar ze het trommelvlies in trilling brengen. Deze trillingen worden door de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel) doorgegeven aan het binnenoor. Daar worden zij over het slakkenhuis verspreid, en vervolgens via trilhaartjes omgezet in elektrische impulsen die door de gehoorzenuw naar de hersenen worden geleid. Het labyrint in het binnenoor (een systeem van buisjes die met elkaar verbonden zijn) is grotendeels verantwoordelijk voor ons evenwicht. Vandaar dat gehoorproblemen vaak samengaan gaan met duizeligheid. Bij dove mensen zijn de haartjes in het slakkenhuisverdwenen door ernstige beschadiging of omdat ze zo geboren zijn Een kind hoort ook meer dan een volwassene omdat de haartjes nog nietbeschadigd zijn.


Hier een voorbeeld van de binnenkant van het oor.